Blikvangers

  • Na jaren van gepalaver, eindelijk actie! #krachtvanverandering!

    Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts maakt geld vrij voor de aanleg van een volwaardig op- en afrittencomplex op de A12 ter hoogte van Londerzeel zuid. De verkeerslichten aan de Kerkhofstraat zullen dus in de nabije toekomst verdwijnen. "Geweldig nieuws voor Londerzeel en Meise", zeggen burgemeester Nadia Sminate (N-VA) van Londerzeel en de Meisese schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA). "Deze investeringen gaan een voelbaar verschil maken. Meer verkeersveiligheid voor de kwetsbare weggebruikers, betere doorstroming voor het verkeer. We zijn alvast zeer blij dat er na dertig jaar praten eindelijk actie wordt ondernomen in dit dossier". Omvorming A12 Het project kadert binnen de omvorming van de A12 tot autosnelweg. "Het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg was in de oorspronkelijke lijst van de gevaarlijke kruispunten opgenomen. In 2010 werden al verbeteringswerken uitgevoerd om het kruispunt, in afwachting van de ingrijpende werken, al veiliger in te richten. Een structurele aanpak van dit kruispunt dringt zich echter op." Het nieuwe op- en afrittencomplex omvat een ongelijkgrondse aanleg van de A12 onder de Kerkhofstraat, met een tweede brug over de A12 voor de afwikkeling van het verkeer van de op- en afritten, van de bestaande bedrijven (Sarens, Geeroms) en van de mogelijke toekomstige bedrijvenzones. Onteigeningen Voor het project is een studiebureau aangesteld voor de uitwerking van het ontwerp tot aanbestedingsdossier, evenals voor het opstellen van de rapporten in het kader van de bepaling van de milieueffecten (MER). Ook zijn er al een groot deel van de onteigeningen gerealiseerd. In het project is er afstemming voorzien met het project van de sneltram van De Lijn. De ingrijpende werken zullen plaatsvinden in 2019 en er is 60 miljoen euro voorzien.
  • één locatie voor dienstverlening OCMW en gemeente en gedaan met hoge huurkosten voor de bibliotheek.

    Het personeel van het OCMW verhuist definitief naar het administratief centrum in de Brusselsestraat. Dat werd dinsdag op de gemeenteraad beslist. Hoe kunnen we onze inwoners een zo goed mogelijke dienstverlening bieden? Een vraag waar de gemeente en het OCMW van Londerzeel al geruime tijd samen over nadenken. Daarom wordt er nu druk gewerkt aan een integratie van OCMW en gemeente. De voordelen zijn duidelijk: efficiëntere inzet van personeel, schaalvergroting die kan leiden tot meer en betere specialisatie, één aanspreekpunt voor de bevolking en ga zo maar door. Op de gemeenteraad van februari werd alvast een eerste belangrijke stap genomen: De herinrichting van het administratie centrum zodat de medewerkers van het OCMW ook daar gehuisvest kunnen worden. Mensen zullen dus op één locatie terecht kunnen voor de dienstverlening van zowel de gemeente als het OCMW. Bijkomend voordeel is dat het administratief centrum van OCMW leeg komt te staan en dus gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Burgemeester Nadia Sminate: ‘Op dit moment bekijken we of we de bibliotheek kunnen verhuizen naar het gebouw van het OCMW. Het huidige bibliotheekgebouw wordt gehuurd en kost de gemeente handenvol geld. Bovendien voldoet het niet echt meer aan de hedendaagse normen naar isolatie ed. Onder andere het enkel glas zorgt ervoor dat ook de verwarming van het gebouw zeer duur uitvalt. Een verhuis naar het OCMW gebouw zou dus meerdere problemen kunnen oplossen.’
  • Licht op groen voor de renovatie van ons Sportcomplex!

Nieuws

Door Karl Vanlouwe, Nadia Sminate op 25 maart 2017, over deze onderwerpen: Gelijke kansen

Op knack.be hebben Vlaams Parlementsleden Karl Vanlouwe en Nadia Sminate geen begrip voor de uitspraken die Rachida Lamrabet over het boerkaverbod deed in Knack. Met 'Deburkanisation' maakte Rachida Lamrabet een kortfilm waarin we een moslima te zien krijgen die een aanklacht schrijft tegen het …

Door Nadia Sminate op 13 februari 2017

 …

Door Nadia Sminate op 8 februari 2017

Lees hier mijn opiniestuk “Een Westerse islam: realiteit of mythe?”http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/een-westerse-islam-realiteit-mythe …