55 aanbevelingen voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Door Nadia Sminate op 19 mei 2015, over deze onderwerpen: Lokaal beleid, Syrië, Veiligheid
55 aanbevelingen voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

De commissie ad hoc voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering stelde dinsdagmiddag haar resolutie met 55 aanbevelingen aan de Vlaamse Regering voor. De commissie werd in het Vlaams Parlement opgericht naar aanleiding van de problematiek van religieuze radicalisering, het vertrek van vele Syriëstrijders en de aanslagen en de terreurdreiging in diverse steden in binnen- en buitenland. De aanbevelingen kwamen in alle sereniteit tot stand, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Met de resolutie veroordeelt het Vlaams Parlement zeer sterk de aanslagen en dreigingen.

“De aanslagen liggen al enkele maanden achter ons, maar dat betekent niet dat de dreiging verdwenen is en dat het smeulende vuur van de radicalisering gedoofd is”, verklaarde Vlaams volksvertegenwoordiger Nadia Sminate, die de commissie voorzit. “Deze problematiek zal helaas blijvend onze aandacht vragen. Al was het maar omdat er een grote latente steun bestaat voor de strijders. Daarom moeten we alert blijven. Als voorzitter zal ik deze problematiek hoog op de politieke agenda houden.”

De leden van de commissie vragen de Vlaamse Regering met deze resolutie om 55 - soms opvallende, vaak ook meer structurele - maatregelen te nemen.

Enkele van de opvallende aanbevelingen:

  • één centrale, voortdurend bereikbare en neutrale telefonische hulplijn voor ongeruste ouders, leerkrachten of andere burgers die onmiddellijk advies kan verlenen of de weg wijst naar intensieve ondersteuning;
  • de erkenning van de centrale rol van de lokale besturen door hen bijkomend te ondersteunen bij het voeren van een integraal veiligheidsbeleid: een beleid dat niet alleen inzet op politionele handhaving, maar ook op sociale veiligheid in de vorm van dialoog, gemeenschapsvorming en leefbaarheid in wijken;
  • meer capaciteit voor dringende jeugdhulp-, hulpverlenings-, opleidings- en tewerkstellingstrajecten in die gemeenten en steden waar de radicaliseringsproblematiek zich het scherpst stelt;
  • nagaan of de bestaande aanpak van sektes of totalitaire ideologieën kan worden toegepast in het kader van een deradicaliseringsaanpak;
  • een optimale informatiedoorstroming met veiligheids- en inlichtingendiensten, Binnenlandse Zaken, Europese, regionale en lokale besturen en duidelijke operationele afspraken.

“De parlementsleden die in deze commissie zetelden, hebben heel wat geleerd uit de getuigenissen in de commissie”, besluit Sminate. “Het zijn die lessen die we hebben omgezet in aanbevelingen. We vonden het onze plicht om dat te doen over de grenzen van meerderheid en oppositie, in alle sereniteit.”

Deze resolutie zal de komende weken nog bediscussieerd en gestemd worden in het Vlaams Parlement. Daarna gaan de aanbevelingen naar de Vlaamse Regering, die de nodige initiatieven zal ondernemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is