Inspectiedienst ziekteverzekering kost ruim 12 keer meer dan hij opbrengt

Door Nadia Sminate op 4 april 2013, over deze onderwerpen: Ziekte

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV, kortweg DGEC, kost 12 keer meer dan hij opbrengt. Ook de termijn om boetes op te leggen verstrijkt al te vaak vooraleer er een uitspraak komt. Vaak wordt dan ook geen boete opgelegd of wordt ze in beroep kwijtgescholden.

De DGEC is een controledienst van het RIZIV die er op toeziet dat de middelen van de ziekteverzekering goed worden besteed. Dat doet de DGEC door informatie te verstrekken aan artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgberoepen en door te controleren of de diverse actoren uit de ziekteverzekering zich aan de regels houden bij het aanrekenen van hun prestaties aan de ziekteverzekering.

De controledienst kreeg in 2011 meer dan 31 miljoen euro aan werkingsmiddelen. In datzelfde jaar stelde de dienst nieuwe vorderingen in voor 2,4 miljoen euro. Het is dan nog de vraag hoeveel daarvan werkelijk terugvloeit naar de ziekteverzekering.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is