Sociale verantwoordelijkheid niet herleiden tot klikken

Door Nadia Sminate op 13 juni 2013, over deze onderwerpen: Sociale Fraude, Sociale Fraude, Sociale Fraude

De federale meerderheidspartijen zijn het oneens over het centraal meldpunt voor sociale fraude dat de staatssecretaris voor fraudebestrijding in het leven wil roepen. Dat er op anonieme wijze klacht kan ingediend worden, zorgt voor hoogdravende discussies. Het enige dat verandert, is dat de klachten centraal zullen worden verzameld.

De politie beschikt reeds over een e-portaal om klachten op een elektronische wijze in te dienen. En klachten en aangiften - ook anonieme - in het sociaal zekerheids- en arbeidsrecht genieten een wettelijke basis en specifieke bescherming. Het enige wat er verandert, is dat de klachten centraal verzameld zullen worden.

Een meldpunt komt tegemoet aan de meldingsplicht die op burgers en ambtenaren rust om elk misdrijf te melden. Zo’n meldpunt werkt bovendien sterk sensibiliserend. In binnen- en buitenland wordt het sensibiliseren van de publieke opinie vooruitgeschoven als een cruciaal middel om fraude te bestrijden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is