Demir duidt ‘Burcht Londerzeel’ voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied

Door Nadia Sminate op 5 mei 2023

De Vlaamse Regering duidde vandaag Burcht Londerzeel voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied (WORG). “Dit zou betekenen dat dit gebied gevrijwaard wordt van verdere bebouwing en dat het verder kan functioneren als onderdeel van het watersysteem”, zegt uit het Londerzeel afkomstig Vlaams parlementslid Nadia Sminate. “Onze inwoners hebben in het verleden al meermaals tot de knieën in het water gestaan. Het is goed dat Vlaanderen investeert in een robuust watersysteem voor enerzijds de verbetering van het grond- en oppervlaktewater en anderzijds voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.”

Om Vlaanderen beter te beschermen tegen zowel droogte als wateroverlast zette de Vlaamse Regering de Blue Deal op om van onze regio een spons te maken door voldoende ruimte te voorzien voor water. Dit gebeurt door watergevoelige gebieden te vrijwaren van verdere bebouwing en verharding, waardoor het waterbergend vermogen behouden blijft en stroomafwaarts gelegen dorpen en kernen gevrijwaard blijven van wateroverlast.

Bij te veel regenval op korte tijd heeft Londerzeel op een aantal plaatsen vaak te kampen met wateroverlast. Door gebieden zoals ‘Burcht Londerzeel’ niet meer te ontwikkelen voor harde bestemming, herbestemmen we ze naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan of aanduiding als watergevoelig openruimtegebied. “Een belangrijke evolutie en de weg die we verder op moeten gaan”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het belang van ruimte voor water en groen werd veel te lang miskend, maar dat is de voorbije jaren duidelijk en terecht veranderd. Door de komende maanden vele watergevoelige gebieden definitief te herbestemmen, geven we een stevige ruk aan het roer van de kerende tanker Vlaanderen”.

Vlaanderen heeft nu ‘Burcht Londerzeel’ (figuur1) voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied. Het betreft een oppervlakte van 1,5 ha grotendeels aangeduid als ‘Groene Long’ met in het oostelijk deel nog een stuk grasland ingesloten tussen de Kleine Molenbeek, Brusselsestraat en een woonperceel. Het verder bebouwen van gebieden met een waterproblematiek zou leiden tot het vergroten van overstromingsrisico’s. Dit gebied kan nu dus blijvend functioneren als onderdeel van het watersysteem.

Na deze voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 60 dagen. Na deze termijn formuleert de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) op basis van de ontvangen adviezen van onder meer GECORO (gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening) een voorstel tot definitieve aanduiding aan de Vlaamse Regering.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is