Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid

van Tom Ongena, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Nadia Sminate
1631 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad

van Tom Ongena, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1502 (2022-2023) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad

van Tom Ongena, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1502 (2022-2023) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vlaamse overheid - Invulling neutraliteitsprincipe (2)

van Nadia Sminate aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
463 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Vlaamse overheid - Invulling neutraliteitsprincipe (2)

van Nadia Sminate aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
293 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Vlaamse overheid - Invulling neutraliteitsprincipe (2)

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
246 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het Platform Toekomst Parochiekerken

van Brecht Warnez aan minister Bart Somers
2781 (2022-2023)

Verslag van de gedachtewisseling over het beleid ten aanzien van de moskeeën van Diyanet

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Nadia Sminate en Katrien Partyka
1731 (2022-2023) nr. 1

Vraag om uitleg over de resultaten van het opinieonderzoek 'De Stemming' van de VRT

van Brecht Warnez aan minister Bart Somers
2595 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2