Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot toevoeging van een paragraaf 9 en 10 aan artikel 47 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Maaike De Vreese, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1259 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot toevoeging van een paragraaf 9 en 10 aan artikel 47 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Katrien Partyka, Maaike De Vreese, Brecht Warnez en Paul Van Miert
1259 (2021-2022) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid

van Annabel Tavernier, Loes Vandromme, Tom Ongena, Nadia Sminate, Katrien Partyka, Karolien Grosemans, Chris Janssens, Sam Van Rooy, Yves Buysse, Roosmarijn Beckers, Jan Laeremans en Kristof Slagmulder
1269 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over het onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel met betrekking tot discriminatie op de private huurmarkt

van Nadia Sminate aan minister Matthias Diependaele
3348 (2021-2022)

Actuele vraag over de repatriëring van kinderen uit Syrië

van Nadia Sminate aan minister Hilde Crevits
635 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering - sensibiliseringscampagne(s) tegen haatspraak

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
289 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het afhaken van een groot aantal gemeenteraadsleden sinds de lokale verkiezingen van 2018

van Tom Ongena aan minister Bart Somers
3359 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het verlies van kwaliteit en ervaring in de gemeenteraden

van Kris Van Dijck aan minister Bart Somers
3392 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de bestemming van niet-ingevulde plaatsen voor Oekraïners

van Ann De Martelaer aan minister Matthias Diependaele
3386 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2