Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Schryvers en Kris Van Dijck
558 (2020-2021) nr. 1

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Tom Ongena, Paul Van Miert, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
513 (2020-2021) nr. 2

Voorstel van resolutie over de bestrijding van discriminatie en racisme in de samenleving

van Katrien Partyka, Nadia Sminate en Sihame El Kaouakibi
360 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de decreetswijzigingen ter versterking van de lokale democratie

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers
708 (2020-2021)

Actuele vraag over de verstrengde erkenningsvoorwaarden voor de lokale geloofsgemeenschappen

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers
129 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het hulpverleningstraject voor kinderen van teruggekeerde Syriëstrijders

van Nadia Sminate aan minister Wouter Beke
442 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het jaarverslag 2019 van Unia

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Katrien Partyka
552 (2020-2021) nr. 1

Actuele vraag over de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor moskeeën en andere geloofsgemeenschappen

van Filip Dewinter aan minister Bart Somers
114 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de stijgende discriminatie op de woningmarkt tijdens de coronacrisis

van Maxim Veys aan minister Matthias Diependaele
367 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2