Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Motie tot instelling van een onderzoek door het Rekenhof naar de impact van de personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid

van Willem-Frederik Schiltz, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate
1093 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, wat het digitaal en hybride vergaderen betreft

van Brecht Warnez, Nadia Sminate, Tom Ongena, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1019 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, wat het digitaal en hybride vergaderen betreft

van Brecht Warnez, Nadia Sminate, Tom Ongena, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
1019 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Project 'Iedereen Digitaal' - Stand van zaken

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
59 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de verschillende subsidielijnen met betrekking tot het stedenbeleid

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers
1229 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de ondersteuning voor het PolarProf-project van het Hannah Arendt Instituut

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers
1165 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het falen van de vernieuwingsoperatie van de Moslimexecutieve

van Chris Janssens aan minister Bart Somers
1042 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de kritiek van een aantal middenveldorganisaties op het nieuwe mensenrechteninstituut van Vlaanderen

van Hannelore Goeman aan minister Bart Somers
1105 (2021-2022)

Verslag van de gedachtewisseling over de mogelijkheid om online stemmen in te voeren

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Kurt De Loor en Tom Ongena
1085 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2