Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Vincent Van Peteghem, Paul Van Miert, Peter Van Rompuy en Steven Vandeput
152 (2019-2020) nr. 3

Voorstel van resolutie betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate
1903 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Recente vragen

Vraag om uitleg over projectsubsidies voor counter narratives met het oog op de bestrijding van radicalisering

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers
1555 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de voorrangsregels bij onderbezetting in sociale huurwoningen

van Nadia Sminate aan minister Matthias Diependaele
1131 (2019-2020)

Actuele vraag over het gebruik van Turks en Arabisch in overheidscommunicatie door de stad Gent

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers
280 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de geplande wijziging aan het toewijzingssysteem in de sociale huur

van Vera Jans aan minister Matthias Diependaele
1744 (2019-2020)

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

van de Vlaamse Regering
15 (2019-2020) nr. 1

Vraag om uitleg over de uitwerking van het wijkverbeteringscontract

van Paul Van Miert aan minister Bart Somers
1487 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2