Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate
1903 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof

van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate
1784 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Teruggekeerde kinderen en moeders uit IS-gebied - Onderwijsbeleid

van Nadia Sminate aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
2 (2019)

Schriftelijke vraag Teruggekeerde kinderen en moeders uit IS-gebied - Stand van zaken

van Nadia Sminate aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
5 (2019)

Schriftelijke vraag Teruggekeerde kinderen en moeders uit IS-gebied - Welzijnsbeleid

van Nadia Sminate aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
4 (2019)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over islamonderricht in Vlaamse scholen

van Sam Van Rooy aan minister Ben Weyts
6 (2019-2020)

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het opzetten van een Vlaamse campagne om niet-Belgen op te roepen om te gaan stemmen voor de lokale verkiezingen op 14 oktober 2018

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Bert Maertens
1628 (2017-2018) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over het onderzoek naar de adequaatheid van de erkenningscriteria voor lokale kerk- en geloofsgemeenschappen in het Vlaamse Gewest en naar de handhaving van deze criteria en andere administratieve verplichtingen door de lokale kerk- en geloofsgemeenschappen

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Yasmine Kherbache en Nadia Sminate
1990 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2