Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Vincent Van Peteghem, Paul Van Miert, Peter Van Rompuy en Steven Vandeput
152 (2019-2020) nr. 3

Voorstel van resolutie betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate
1903 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Recente vragen

Vraag om uitleg over de voorrangsregels bij onderbezetting in sociale huurwoningen

van Nadia Sminate aan minister Matthias Diependaele
1131 (2019-2020)

Actuele vraag over het gebruik van Turks en Arabisch in overheidscommunicatie door de stad Gent

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers
280 (2019-2020)

Actuele vraag over de terugkeer van kinderen uit IS-gebied

van Nadia Sminate aan minister Wouter Beke
149 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actualiteitsdebat over de doorlichting van het Agentschap Integratie en Inburgering

met Hannelore Goeman, Sam Van Rooy, Nadia Sminate, Katrien Partyka, Tom Ongena, Roosmarijn Beckers, An Moerenhout, Chris Janssens, Björn Rzoska, Lise Vandecasteele, Bart Somers, Jos D'Haese, Bart Somers, Chris Janssens, Björn Rzoska, An Moerenhout, Katrien Partyka, Nadia Sminate, Roosmarijn Beckers, Hannelore Goeman, Jos D'Haese, Lise Vandecasteele, Sam Van Rooy en Tom Ongena
7 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de vrijwaring van de vrijheid van religie en de bescherming van afvalligen

van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers
1141 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in het inburgeringstraject

van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers
1117 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2