Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot vervanging van artikel 5.68/1 en 6.3/1 en tot wijziging van artikel 5.73 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, en tot opheffing van artikel 218 van het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

van Jeroen Tiebout, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Vera Jans en Nadia Sminate
1787 (2022-2023) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet over wonen in eigen streek

van Jeroen Tiebout, Peter Van Rompuy, Gwenny De Vroe, Nadia Sminate, Vera Jans en Allessia Claes
1682 (2022-2023) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid

van Tom Ongena, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Partyka en Nadia Sminate
1631 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Verkorte erkenningsprocedure geloofsgemeenschappen - Adviezen na ontvankelijkheid (3)

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
426 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Verkorte erkenningsprocedure geloofsgemeenschappen - Termijnen voor advies

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
427 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het neutraliteitsprincipe bij de Vlaamse overheid

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers
3466 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie en over de krachtlijnen van de begroting 2024

van de Vlaamse Regering
31 (2023-2024) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de politieke participatie aan de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Nadia Sminate en Brecht Warnez
1810 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de politieke participatie aan de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Nadia Sminate en Brecht Warnez
1810 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2