Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Tom Ongena, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka, Paul Van Miert en Koen Van den Heuvel
1445 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 39 en 127 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de deontologische code en de oprichting van een deontologische commissie in de gemeente- en districtsraden betreft

van Tom Ongena, Kris Van Dijck, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka en Paul Van Miert
1502 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Yves Buysse, Chris Janssens, Sam Van Rooy, Bart Tommelein, Paul Van Miert, Koen Van den Heuvel, Nadia Sminate, Brecht Warnez en Kris Van Dijck
1446 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering - Projectsubsidie Ceapire (2)

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
449 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Projectoproep 'projecten samenleven' - Projectvoorstellen

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
447 (2021-2022)

Actuele vraag over studenten met hoofddoeken die geen stageplaats vinden

van Nadia Sminate aan minister Ben Weyts
125 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Paul Van Miert en Katrien Partyka
15 (2022-2023) nr. 7-A

Vraag om uitleg over het gedoogbeleid van tal van sociale huisvestingsmaatschappijen ten aanzien van sociale huurfraude wegens eigendommen in het buitenland

van Guy D'haeseleer aan minister Matthias Diependaele
697 (2022-2023)

Actuele vraag over de rellen na afloop van de voetbalwedstrijd België-Marokko

van Orry Van de Wauwer aan minister Bart Somers
171 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2