Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate
1903 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof

van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate
1784 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Marius Meremans, Michel Doomst en Nadia Sminate
1783 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over het arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende de taalvereiste A1 als huurdersverplichting in de sociale huisvesting

van Nadia Sminate aan minister Matthias Diependaele
50 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering - Toolbox jeugdsector

van Nadia Sminate aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
14 (2019)

Schriftelijke vraag Huizen van het Kind - Meldingen inzake radicalisering

van Nadia Sminate aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
37 (2019)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de data van 'Provincies in cijfers' die een snelle toename van het aandeel allochtonen in de bevolking aantonen en de noodkreet vanuit bepaalde gemeenten in dit verband

van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers
69 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het beleid ten aanzien van terugkerende IS-jihadisten en hun familie

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
21 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het voornemen van de Vlaamse Regering om zich terug te trekken uit Unia

van Celia Groothedde aan minister Bart Somers
99 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2