Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Schryvers en Kris Van Dijck
558 (2020-2021) nr. 1

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Tom Ongena, Paul Van Miert, Brecht Warnez, Nadia Sminate, Katrien Partyka en Kris Van Dijck
513 (2020-2021) nr. 2

Voorstel van resolutie over de bestrijding van discriminatie en racisme in de samenleving

van Katrien Partyka, Nadia Sminate en Sihame El Kaouakibi
360 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het invoeren van een huurdersverplichting waarbij niet-beroepsactieve burgers met arbeidspotentieel zich moeten inschrijven bij VDAB

van Nadia Sminate aan minister Matthias Diependaele
2257 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de samenwerking met ORBIT vzw om de geloofsgemeenschappen bij de vaccinatiecampagne te betrekken

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers
1902 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Gecontroleerde toegang tot de huurmarkt - Wettelijk kader

van Nadia Sminate aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
146 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

van de Vlaamse Regering
15 (2020-2021) nr. 1

Vraag om uitleg over de propagandafilmpjes rond #inburgeringwerkt op sociale media

van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers
2027 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de samenwerking met ORBIT vzw om lokale geloofsgemeenschappen te bereiken met het oog op de coronavaccinaties

van Katrien Partyka aan minister Bart Somers
2020 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2