Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Vincent Van Peteghem, Paul Van Miert, Peter Van Rompuy en Steven Vandeput
152 (2019-2020) nr. 3

Voorstel van resolutie betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate
1903 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Recente vragen

Actuele vraag over de terugkeer van kinderen uit IS-gebied

van Nadia Sminate aan minister Wouter Beke
149 (2019-2020)

Actuele vraag over het arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende de taalvereiste A1 als huurdersverplichting in de sociale huisvesting

van Nadia Sminate aan minister Matthias Diependaele
50 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering - Toolbox jeugdsector

van Nadia Sminate aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
14 (2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de samenwerking tussen het op te richten Vlaamse gelijkekansencentrum en Unia

van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers
817 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot gelijke kansen

van Celia Groothedde aan minister Bart Somers
826 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de representatie en beheersstructuren na de uitstap van de Vlaamse Regering uit Unia

van Celia Groothedde aan minister Bart Somers
981 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2