Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de bestrijding van discriminatie en racisme in de samenleving

van Katrien Partyka, Nadia Sminate en Sihame El Kaouakibi
360 (2019-2020) nr. 1

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Vincent Van Peteghem, Paul Van Miert, Peter Van Rompuy en Steven Vandeput
152 (2019-2020) nr. 3

Voorstel van resolutie betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate
1903 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Begrotingsprovisie 'projecten samenleven' - Aanwending

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
293 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Website onderwijs.vlaanderen.be - Zoektermen radicalisering

van Nadia Sminate aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
551 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Islamleerkrachten - Opleiding

van Nadia Sminate aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
554 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de relschoppers aan de kust

van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers
3144 (2019-2020)

Verslag over het voorstel van resolutie over het invoeren van praktijktesten op de private huurmarkt in de strijd tegen discriminatie

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Tom De Meester
343 (2019-2020) nr. 2

Verslag over het voorstel van resolutie over de aanpassing van de grenswaarden voor de berekening van de patrimoniumkorting aan de evolutie van de marktwaarde tussen 2008 en 2020

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Steven Coenegrachts
390 (2019-2020) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2