Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Vincent Van Peteghem, Paul Van Miert, Peter Van Rompuy en Steven Vandeput
152 (2019-2020) nr. 3

Voorstel van resolutie betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate
1903 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Inburgeringsplicht bedienaars erkende erediensten - Stand van zaken

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
231 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Lokale overheden - Inventarisatie goede praktijkvoorbeelden inzake inburgering

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
232 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Helpdesk Opvoedingslijn - Meldingen over radicaliserende jongeren

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
233 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de toekenning van een 'dankpremie' voor personeel van woonzorgcentra door de Vlaamse Regering

van Immanuel De Reuse aan minister Wouter Beke
575 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de oprichting van een nieuw wetenschappelijk diversiteitsinstituut

van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers
2392 (2019-2020)

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Steven Vandeput en Stephanie D'Hose
19-A (2019-2020) nr. 2-A
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2