Parlementair werk

Een overzicht van mijn parlementaire activiteiten kan je terugvinden via volgende link:  https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/4089

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot aanpassing van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de delegatie van de bevoegdheid voor het ondertekenen van authentieke akten over onroerende verrichtingen betreft

van Martine Fournier, Kris Van Dijck, Tom Ongena, Paul Van Miert, Brecht Warnez en Nadia Sminate
845 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Paul Van Miert, Katrien Schryvers en Kris Van Dijck
735 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Brecht Warnez, Bert Maertens, Koen Van den Heuvel en Paul Van Miert
790 (2020-2021) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Naleving taalwetgeving door lokale besturen - Klachten bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
305 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Controle buitenlandse eigendommen van sociale huurders - Raamovereenkomst

van Nadia Sminate aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
531 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Bestrijding radicalisering - Projectoproep ondersteuning lokale besturen

van Nadia Sminate aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
287 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de stijging van de woningprijzen

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Vera Jans
810 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de stijging van de woningprijzen

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Vera Jans
810 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de stijging van de woningprijzen

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Vera Jans
810 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2