Blikvangers

  • Nadia Sminate Lijsttrekker N-VA Londerzeel

    Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zorgde de N-VA Londerzeel voor een politieke aardverschuiving en doorbraken ze de naoorlogse alleenheerschappij van CD&V. Op 1 jaar van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stelt N-VA Londerzeel huidig burgemeester Nadia Sminate aan als lijsttrekker. Ze zal zo voor een tweede keer strijden voor verandering in Londerzeel. Maar eerst wil het huidige bestuur verder werken voor en aan Londerzeel. De rest van de kieslijst zal dan maar binnen enkele maanden kenbaar gemaakt worden. “Nu al in verkiezingsmodus overschakelen is dus niet aan de orde” aldus burgemeester Sminate. “De Londerzelenaars hebben recht op goed bestuur en daar zal ik blijven over waken.” Nadia Sminate is 35 jaar en naast burgemeester van Londerzeel ook Vlaams parlementslid.
  • Na jaren van gepalaver, eindelijk actie! #krachtvanverandering!

    Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts maakt geld vrij voor de aanleg van een volwaardig op- en afrittencomplex op de A12 ter hoogte van Londerzeel zuid. De verkeerslichten aan de Kerkhofstraat zullen dus in de nabije toekomst verdwijnen. "Geweldig nieuws voor Londerzeel en Meise", zeggen burgemeester Nadia Sminate (N-VA) van Londerzeel en de Meisese schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA). "Deze investeringen gaan een voelbaar verschil maken. Meer verkeersveiligheid voor de kwetsbare weggebruikers, betere doorstroming voor het verkeer. We zijn alvast zeer blij dat er na dertig jaar praten eindelijk actie wordt ondernomen in dit dossier". Omvorming A12 Het project kadert binnen de omvorming van de A12 tot autosnelweg. "Het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg was in de oorspronkelijke lijst van de gevaarlijke kruispunten opgenomen. In 2010 werden al verbeteringswerken uitgevoerd om het kruispunt, in afwachting van de ingrijpende werken, al veiliger in te richten. Een structurele aanpak van dit kruispunt dringt zich echter op." Het nieuwe op- en afrittencomplex omvat een ongelijkgrondse aanleg van de A12 onder de Kerkhofstraat, met een tweede brug over de A12 voor de afwikkeling van het verkeer van de op- en afritten, van de bestaande bedrijven (Sarens, Geeroms) en van de mogelijke toekomstige bedrijvenzones. Onteigeningen Voor het project is een studiebureau aangesteld voor de uitwerking van het ontwerp tot aanbestedingsdossier, evenals voor het opstellen van de rapporten in het kader van de bepaling van de milieueffecten (MER). Ook zijn er al een groot deel van de onteigeningen gerealiseerd. In het project is er afstemming voorzien met het project van de sneltram van De Lijn. De ingrijpende werken zullen plaatsvinden in 2019 en er is 60 miljoen euro voorzien.
  • één locatie voor dienstverlening OCMW en gemeente en gedaan met hoge huurkosten voor de bibliotheek.

    Het personeel van het OCMW verhuist definitief naar het administratief centrum in de Brusselsestraat. Dat werd dinsdag op de gemeenteraad beslist. Hoe kunnen we onze inwoners een zo goed mogelijke dienstverlening bieden? Een vraag waar de gemeente en het OCMW van Londerzeel al geruime tijd samen over nadenken. Daarom wordt er nu druk gewerkt aan een integratie van OCMW en gemeente. De voordelen zijn duidelijk: efficiëntere inzet van personeel, schaalvergroting die kan leiden tot meer en betere specialisatie, één aanspreekpunt voor de bevolking en ga zo maar door. Op de gemeenteraad van februari werd alvast een eerste belangrijke stap genomen: De herinrichting van het administratie centrum zodat de medewerkers van het OCMW ook daar gehuisvest kunnen worden. Mensen zullen dus op één locatie terecht kunnen voor de dienstverlening van zowel de gemeente als het OCMW. Bijkomend voordeel is dat het administratief centrum van OCMW leeg komt te staan en dus gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Burgemeester Nadia Sminate: ‘Op dit moment bekijken we of we de bibliotheek kunnen verhuizen naar het gebouw van het OCMW. Het huidige bibliotheekgebouw wordt gehuurd en kost de gemeente handenvol geld. Bovendien voldoet het niet echt meer aan de hedendaagse normen naar isolatie ed. Onder andere het enkel glas zorgt ervoor dat ook de verwarming van het gebouw zeer duur uitvalt. Een verhuis naar het OCMW gebouw zou dus meerdere problemen kunnen oplossen.’
  • Licht op groen voor de renovatie van ons Sportcomplex!

Nieuws

Door Nadia Sminate op 11 januari 2023, over deze onderwerpen: Het middenveld

In oktober 2021 nam het Vlaams Parlement een nieuw decreet aan om lokale geloofsgemeenschappen te erkennen via een duidelijk performant en betrouwbaar kader. Ook de representatieve organen worden strenger beoordeeld. In het geval van de Moslimexecutieve valt die beoordeling nog steeds zeer negatief …

Door Nadia Sminate, Freya Perdaens op 30 november 2022

“Het staat iedereen vrij om te strijden voor wat hij/zij wil, maar waar zit dan de gelijke behandeling met elke andere burger in dit land wanneer men pleit voor een apart onafhankelijk orgaan voor politici, maar één meldpunt voor andere sectoren zoals cultuur, sport, jeugd, media…?” Dat vragen …

Door Ben Weyts, Nadia Sminate op 17 november 2022, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Levensbeschouwelijke tekenen

Er was maar één artikel nodig in De Standaard om de hele discussie rond het al dan niet dragen va levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs opnieuw te laten losbarsten. “Er is nochtans niets veranderd”, zei minister van Onderwijs Ben Weyts tijdens het debat hierover in het Vlaams Parlement …