Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Nadia Sminate op 24 februari 2023

De Vlaamse overheid controleert haar sollicitatieprocedures sinds kort via zogenaamde correspondentietesten. Deze testen met fictieve sollicitaties onderzoeken of sollicitanten die deelnemen aan een sollicitatieprocedure bij de Vlaamse overheid al dan niet gediscrimineerd worden. Vlaams …

Door Kris Van Dijck, Nadia Sminate op 31 januari 2023, over deze onderwerpen: Gelijke kansen

De commissie Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen keurde een lijst goed van elf effectieve en vier plaatsvervangende leden voor de raad van bestuur van het nieuwe Vlaams Mensrechteninstituut. “Het zijn stuk voor stuk sterke profielen, met veel expertise op het vlak van mensenrechten. De kandidaten …

Door Nadia Sminate op 11 januari 2023, over deze onderwerpen: Het middenveld

In oktober 2021 nam het Vlaams Parlement een nieuw decreet aan om lokale geloofsgemeenschappen te erkennen via een duidelijk performant en betrouwbaar kader. Ook de representatieve organen worden strenger beoordeeld. In het geval van de Moslimexecutieve valt die beoordeling nog steeds zeer negatief …

Door Nadia Sminate op 5 januari 2023

Het kruispunt Kerkhofstraat met A12 draagt al een lange en helaas ook kwalijke geschiedenis met zich mee. Vlaams Parlementslid voor N-VA Nadia Sminate kaartte de noodzaak van een conflictvrij kruispunt nogmaals aan bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Dagelijks moeten tientallen …

Door Nadia Sminate, Freya Perdaens op 30 november 2022

“Het staat iedereen vrij om te strijden voor wat hij/zij wil, maar waar zit dan de gelijke behandeling met elke andere burger in dit land wanneer men pleit voor een apart onafhankelijk orgaan voor politici, maar één meldpunt voor andere sectoren zoals cultuur, sport, jeugd, media…?” Dat vragen …

Door Ben Weyts, Nadia Sminate op 17 november 2022, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Levensbeschouwelijke tekenen

Er was maar één artikel nodig in De Standaard om de hele discussie rond het al dan niet dragen va levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs opnieuw te laten losbarsten. “Er is nochtans niets veranderd”, zei minister van Onderwijs Ben Weyts tijdens het debat hierover in het Vlaams Parlement …