Erkenning en financiering van erediensten grondig bijgestuurd

Door Nadia Sminate, Maaike De Vreese op 5 oktober 2021, over deze onderwerpen: Financiën
Heilig Boek

De financiering van erediensten begint altijd met een erkenning. Deze erkenningscriteria en de controle erop waren al langer aan actualisering en bijsturing toe. Voormalig minister Homans gaf vorige regeerperiode, naar aanleiding van enkel problemen met erkenningsdossiers van moskeeën, al aan dat er te weinig handvaten waren voor de Vlaamse Overheid om de erkenningscriteria grondig na te gaan. Na jaren van voorbereidend werk – denk maar aan de voorbereidende studie van het team van kerkjurist Torfs uit 2019 - werd vandaag in de commissie Binnenlands Bestuur consensus gevonden over de principes van de decreetswijziging waarop velen al lang wachtten.

Nadia Sminate en Maaike De Vreese zijn verheugd.“Het nieuwe ontwerp van decreet stuurt de erkenning en financiering van de geloofsgemeenschappen grondig bij. Het decreet verzoent de godsdienstvrijheid en het beperken van planlast met de door iedereen erkende nood aan controle: wat wordt in bepaalde gebedshuizen gepredikt? Hoe worden zij gefinancierd?”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Nadia Sminate (N-VA), één van de drijvende krachten achter de decreetswijziging. “Vanaf vandaag zorgen we voor duidelijkheid over de verwachtingen die we stellen aan deze lokale geloofsgemeenschappen zoals transparantie, verbod op buitenlandse financiering en respect voor onze normen en waarden. Een erkenning wordt ook geen ‘win for life’ meer: we zorgen voor versterkte controle en remediëring, ook na de erkenning. Dat zal gebeuren door de nog op te richten Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst. Met die informatie kan de Vlaamse Overheid adviezen over erkenning af leveren met meer kennis van zaken.”

“Het decreet betekent een nieuwe start in de relatie tussen de Vlaamse Overheid en de lokale geloofsgemeenschappen.” aldus collega-parlementslid Maaike De Vreese (N-VA). “Geloof kan een motor zijn van integratie in onze maatschappij en van samenhorigheid. Geloofsgemeenschappen kunnen via hun netwerk bijvoorbeeld mensen op weg zetten naar een betere toekomst in Vlaanderen. Maar even goed stellen we vast dat er gebedshuizen zijn die de rug keren naar de maatschappij waarin ze actief zijn. Voor onze partij zijn deze grondslagen essentieel: alle waarden en normen, rechten en vrijheden die onze manier van leven, van samenleven, gedurende decennia vorm hebben gegeven gelden voor iedereen”

“Geloofsgemeenschappen kunnen ons inziens enkel met de blik in het hier en nu actief zijn wanneer deze zowel geestelijk als financieel onafhankelijk werken. We stellen helaas immers vast dat bepaalde buitenlandse regimes religie misbruiken om gelovigen en geloofsgemeenschappen te infiltreren en eigenlijk de samenleving vergiftigen met een haatdragend discours. Daarom nemen we scherpe maatregelen om dit tegen te gaan. Buitenlandse financiering wordt verboden met dit decreet en ook bedienaars van de eredienst, rechtstreeks betaald door een buitenlandse overheid, wordt paal en perk aan gesteld. Goede afspraken maken goede vrienden, dat geldt ook voor het diverse Vlaanderen van vandaag en morgen”, aldus Sminate en De Vreese.

“Met de amendementen willen we de vele geloofsgemeenschappen die zich aan de regels houden niet nodeloos belasten met administratieve rompslomp maar de kans geven aan de screeningsdienst te focussen op de potentiële probleemgevallen”, besluit Sminate.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is