Meertalige bevragingen van Vlaamse overheid stimuleren integratie allerminst

Door Nadia Sminate op 28 maart 2023

Via verschillende bevragingen wil Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) de kijk en de evolutie van het samenleven in verschillende diversiteitscontexten schetsen in de Barometer Samenleven. “Uiteraard kunnen we met dergelijke bevragingen weten wat reilt en zeilt in onze Vlaamse samenleving”, zegt Vlaams Parlementslid Nadia Sminate (N-VA). “Ware het niet dat vragenlijsten over verschillende thema’s steevast vertaald worden aangeboden, ook voor zij die hier al enkele jaren verblijven. Door de respondenten voortdurend te bedienen in een taal naar keuze, bevorder je de integratie allerminst”, vindt Sminate.

De studie omtrent geweldervaringen van lgbtqi+-personen, de Barometer Samenleven,… herhaaldelijk uitte Sminate reeds haar bedenkingen rond het gebruik van andere talen bij bevragingen door de Vlaamse overheid. Het zijn studies die door een Vlaamse administratie worden opgesteld en telkens is er geen duidelijke aanwijsbare reden te vinden die het gebruik van andere talen verantwoordt.

“Ik begrijp dat je om representatieve redenen een zo hoog mogelijke responsgraad wenst te bekomen en dus een zo breed mogelijk publiek wil aanspreken, maar de vertalingen zijn een regelrechte inbreuk op de taalwetgeving in Vlaanderen.”

Zo krijgen Nederlanders die in Vlaanderen wonen de kans om een vragenlijst in pakweg het Duits in te vullen en krijgen mensen die de Belgische nationaliteit minder dan 10 jaar geleden verworven hebben, ook nog een vertaalde vragenlijst bezorgd. “Dit gaat niet langer over respondenten die zich in de eerste integratiefase bevinden”, zegt Sminate. “Een verblijf van 1 jaar in Vlaanderen lijkt ons nochtans voldoende voor een basisniveau Nederlands en dus voor het integraal invullen van een Nederlandstalige vragenlijst. Bovendien blijkt dat het responspercentage voor hét publiek dat minister Somers beoogt erg laag is en de vertaalde vragenlijsten (bijvoorbeeld het Spaans) amper worden aangewend.”

“De enige omgangstaal in Vlaanderen is en blijft het Nederlands. De taalwetten daaromtrent zijn zeer duidelijk. Het is onverantwoord om dergelijke vertalingen en dus hoge kosten voor de Vlaming te blijven verdedigen. De totale kostprijs voor de Barometer Samenleven bedraagt € 350.000. Ik roep minister Somers dan ook op om in eerste instantie in te zetten op het Nederlands en de taalwetgeving correct toe te passen.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is