N-VA wil tabula rasa: “Vervang Moslimexecutieve door een Vlaams orgaan”

Door Nadia Sminate, Koen Metsu op 8 oktober 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid, Justitie, Staatsveiligheid
Koen Metsu en Nadia Sminate

Het Vlaams Parlement werkt aan een nieuw decreet voor de erkenning van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Het decreet verzoent de godsdienstvrijheid en het beperken van planlast met de door iedereen erkende nood aan controle. Op basis van dit decreet zal strenger en beter gecontroleerd kunnen worden in moskeeën waar extremisme wordt gepredikt, zoals bleek uit de Pano-reportage van 6 oktober 2021.

Vlaanderen stelt duidelijke principes voorop, zegt Vlaams Parlementslid Nadia Sminate. “Wie zich niet conformeert aan de rechtstaat, wie onze waarden en normen verwerpt en wie, tot slot, eerder opereert als een voorhuis van buitenlandse politiek uit bijvoorbeeld Marokko, Turkije of Saudi-Arabië, heeft geen plaats voor een erkenning als gebedshuis in Vlaanderen. Geloofsgemeenschappen moeten net de sociale cohesie in de gemeenschap versterken, niet afbreken”, aldus Sminate.

“Vanaf vandaag zorgen we voor duidelijkheid over de verwachtingen die we stellen aan deze lokale geloofsgemeenschappen zoals transparantie, verbod op buitenlandse financiering en respect voor onze normen en waarden. Een erkenning wordt ook geen ‘win for life’ meer: we zorgen voor versterkte controle en remediëring, ook na de erkenning. Dat zal gebeuren door de nog op te richten Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst. Met die informatie kan de Vlaamse Overheid adviezen over erkenning af leveren met meer kennis van zaken”, vult Sminate aan.

De Pano-reportage geeft ook aan dat de Staatsveiligheid de voorzitter van de Moslimexecutieve linkt aan moslimextremisme, meer specifiek in Limburg. “Wij hebben geen vertrouwen meer in de Moslimexecutieve als representatief orgaan voor Vlaamse moslims”, zeggen Nadia Sminate en Koen Metsu. Ze komen onafgebroken in de krant met interne conflicten, buitenlandse spionage en deze week ook met extremisme.”

Metsu pleitte in het federale parlement al voor een grondige audit van het orgaan en alle gelinkte vzw’s. Minister van Justitie Van Quickenborne ging daar echter niet op in en vond het voldoende om de jaarrekening te bekijken. Die bleek uiteindelijk ook doorspekt te zijn met ongewone transacties, wat opnieuw alarmbellen deed afgaan. “Het is eigenlijk dankzij ons voorbereidend werk en de Pano-reportage dat de minister op zijn stappen is teruggekeerd en toch een doorlichting heeft aangevraagd. Dat werd hoog tijd want hij heeft de situatie al veel te lang laten betijen”, concludeert Kamerlid Koen Metsu.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is