“De invoering van dit principe is een juridische uitdaging en vergt een goede voorbereiding en overleg. Maar 4 jaar na de start van deze regering is er nog altijd geen zicht op een finale beslissing of planning. Tot op heden blijft het – ondanks mijn vele parlementaire vragen en tussenkomsten – windstil bij bevoegd minister Somers”, zegt Nadia Sminate in De Ochtend.

“De Vlaamse overheid moet een neutrale en toegankelijke overheid zijn waar dienstverlening en respect voorop staan. Wanneer je als overheidswerknemer uiterlijk symbolen uitdraagt van levensbeschouwelijke, politieke of andere overtuigingen ondergraaf je het neutraliteitsprincipe, en finaal het vertrouwen in de overheid”, stelt Sminate.