Tweede Vlaamse Actieplan tegen gewelddadige radicalisering: N-VA-fractie enthousiast over nieuwe actiepunten

Door Nadia Sminate, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Katja Verheyen, Maaike De Vreese op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid, Staatsveiligheid
Radicalisering

De Vlaamse Regering keurde vrijdag op voorstel van minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een opvolger van het “Vlaams actieplan ter bestrijding van gewelddadige radicalisering” goed. “Met nieuwe acties en maatregelen verdiept en versterkt het tweede het vorige plan.”, zeggen Nadia Sminate, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Katja Verheyen en Maaike De Vreese, allen actief in de commissie Radicalisering in het Vlaams Parlement.

In de vorige regeerperiode werd een eerste plan opgesteld door toenmalig minister Liesbeth Homans dat verder bouwde op het Voorstel van Resolutie van de commissie Radicalisering en de toenmalige voorzitter Nadia Sminate. Sminate verwelkomt dan ook het tweede actieplan. “Gewelddadige radicalisering is en blijft aanwezig in onze Vlaamse samenleving. Zeker de dreiging van jihadistisch geweld lijkt vandaag dan wel minder acuut, maar is zeker niet weg, evenmin als andere vormen van ideologische gewelddadige radicalisering. Aandacht voor preventie is en blijft essentieel om dit probleem bij de wortel aan te pakken”, stelt Nadia Sminate, momenteel ondervoorzitter van de commissie Radicalisering.

Lokale besturen als centrale actor

Het nieuwe actieplan bouwt verder op een aantal fundamenten die reeds werden gelegd in het eerste actieplan. “De aandacht voor de lokale besturen als centrale actor is meer dan terecht. Het zopas goedgekeurde LIVC R-decreet  is dan ook een onmisbare schakel. Daardoor kunnen namelijk ook welzijnswerkers, schoolpersoneel, CLB-medewerkers, … informatie uitwisselen zonder hun beroepsgeheim te schenden. Daarnaast worden de  inspanningen in het onderwijs verdergezet om radicalisering op school onder jongeren te vermijden, te bestrijden en te detecteren”, stellen onderwijsexperts Koen Daniëls en Kathleen Krekels.

Deradicalisering in de gevangenissen

Het welzijnsbeleid moet de inspanningen inzake radicalisering eveneens verderzetten. “Ik verwacht dat minister Beke de inspanningen met betrekking tot begeleiding verderzet en doelgericht samenwerkt met de Vlaamse en de federale minister van Justitie om verder in te zetten op de deradicalisering in onze gevangenissen”, aldus Katja Verheyen.

Expliciete aandacht voor slachtoffers van aanslagen

Vooral de actiepunten van minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir springen in het oog. “Denk aan een Vlaamse verbindingsofficier om de coördinatie tussen verschillende diensten te optimaliseren en de uitbouw van een sterk aanbod tegen gewelddadige radicalisering binnen de justitiehuizen”, aldus Maaike De Vreese. De expliciete aandacht voor de slachtoffers van aanslagen is evenwel de meest opmerkelijke nieuwigheid. “Slachtoffers of familieleden zullen actief begeleid worden in de verwerking van een traumatische ervaring. Vlaanderen toont een warm hart voor deze kwetsbare groep”, meent Maaike De Vreese.

Met vereende krachten tegen gif in onze samenleving

“Gewelddadige radicalisering is een gif in onze samenleving dat we enkel met vereende krachten kunnen aanpakken. Een kordate opvolging en screening door onze veiligheidsdiensten is essentieel. De Vlaamse bijdrage op het vlak van preventie bewees in het verleden haar meerwaarde en vandaag laat Vlaanderen opnieuw zien dat het een voortrekkersrol wil opnemen. De aanslagen van 2016 zullen we nooit vergeten en we doen er alles aan om dergelijke gruwelijkheden te vermijden. Met de N-VA en met deze Vlaamse meerderheid”, besluit Nadia Sminate.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is