“Vlaamse verkiezingen in Vlaamse handen”

Door Nadia Sminate op 7 december 2021, over deze onderwerpen: Democratie
Nadia Sminate

7 december 1971. 50 jaar geleden kreeg Vlaanderen met de installatie van de Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap zijn eerste parlement. Het was de voorloper van het Vlaams Parlement dat we vandaag kennen. Vlaams volksvertegenwoordiger Nadia Sminate diende naar aanleiding van deze verjaardag enkele voorstellen in om deze mijlpaal in de schijnwerpers te plaatsen.

50 jaar na de oprichting van de Cultuurraad is het Vlaams Parlement nog steeds niet bevoegd om zelfstandig en autonoom de verkiezingen van de eigen volksvertegenwoordigers te organiseren. De Bijzondere Wetten behouden deze bevoegdheid op het federale niveau. “Het is vandaag niet langer houdbaar dat een ander niveau beslissingen kan nemen over de wijze waarop wij de Vlaamse verkiezingen organiseren. Dit reliek van een ver vervolgen tijd moet aangepast worden”, aldus Sminate. 

N-VA wil achterhaalde regelgeving weg

De N-VA wil daarom een actieve dialoog met alle betrokken partners om deze achterhaalde regelgeving weg te werken. Hierbij kijkt ze vooral naar het federale niveau: “Indien de federale regering het vooropgestelde asymmetrische beleid uit haar regeerakkoord serieus neemt, moet ze wel ingaan op ons voorstel”, maakt Sminate duidelijk. “We zijn als Vlaamse Overheid perfect in staat om de eigen verkiezingen te organiseren. Dat blijkt duidelijk uit de lokale verkiezingen, die wél door Vlaanderen worden georganiseerd. Ik zie dus geen enkel argument om niet op ons voorstel in te gaan.”

Verbeterpunten voor lokale en provinciale verkiezingen

Aansluitend stelt Sminate eveneens een aantal bijkomende verbeterpunten voor om de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen te versterken. Hiermee bouwt ze verder op het vernieuwde decreet omtrent de lokale democratie dat eerder dit jaar werd goedgekeurd (hierbij werd onder andere de opkomstplicht afgeschaft). “We pleiten daarbij onder andere voor een volledig elektronische stembusgang tegen 2030, het opheffen van beperkingen op de aanwending van campagnemiddelen zonder daarbij aan de opgelegde limieten te raken, en gaan voor een fijnmaziger bekendmaking van de kiesresultaten. Deze bijkomende elementen moeten het democratische proces versterken en de dialoog tussen burger en de lokale politiek centraal stellen. We geloven dat onze voorstellen perfect inspelen op die ambitie.”

Sminate besluit: “De ontvoogding van Vlaanderen heeft een hele weg afgelegd. Maar we zijn er nog niet: 50 jaar na de eerste bouwstenen is het anno 2021 belangrijk om niet alleen stil te staan bij wat is, maar ook te kijken naar wat kan en moet. Dat is de reden van ons voorstel.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is