Vlaanderen stap dichter bij exit uit Unia

Door Nadia Sminate op 6 juli 2022, over deze onderwerpen: Gelijke kansen, Diversiteit
Nadia Sminate

Het Vlaams Parlement keurde een machtigingsdecreet goed dat de Vlaamse Regering de mogelijkheid biedt om formeel uit Unia te stappen. “Met dit decreet komt het Vlaams Parlement tegemoet aan het advies van de Raad van State die zegt dat de Vlaamse Regering tijdig gemachtigd moet worden door het Vlaams Parlement. Op 15 maart 2023 moet de uitstap voltooid zijn”, stelt Vlaams Parlementslid Nadia Sminate. 

Het Vlaams Regeerakkoord verduidelijkt al in 2019 de ambitie van de Vlaamse Regering om als Vlaanderen uit Unia te stappen. Daarvoor moet de Vlaamse Regering een punt zetten achter het bestaande samenwerkingsakkoord. Het Vlaams Parlement geeft de Vlaamse Regering nu ook een formele machtiging.

Zeer eenzijdige invulling van discriminatiebestrijding

Nadia Sminate reageert tevreden: “Unia werd opgericht als ‘onafhankelijke openbare instelling’ om discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen, maar evolueerde tot een activistisch instituut. Een instituut met een zeer eenzijdige invulling van discriminatiebestrijding, met name racisme. Met een actie- en communicatiestijl waardoor de Vlaamse samenleving inherent racistisch leek en elk draagvlak bij de bevolking voor discriminatiebestrijding verdween als sneeuw voor de zon.” 

Vlaams mensenrechteninstituut

Het is dan ook een goede zaak dat Vlaanderen zijn eigen pad zal bewandelen, vindt Sminate: “Dat zal niet zorgen voor meer versnippering. Integendeel, we leggen de lat net hoger. Het alternatief zal wel objectief handelen en álle vormen van discriminatie behandelen.” 

De Vlaamse Regering werkt nu aan een Vlaams mensenrechteninstituut. “Er komt één loket waar Vlamingen terecht kunnen voor álle vormen van discriminatie. Een geschillenkamer zal na bemiddeling zorgen voor een niet-bindend oordeel”, aldus Sminate.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is