“Wie meer belang hecht aan eigen religieuze overtuiging dan aan roeping om les te geven, heeft geen plaats in de klas”

Door Ben Weyts, Nadia Sminate op 17 november 2022, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Levensbeschouwelijke tekenen
Ben Weyts

Er was maar één artikel nodig in De Standaard om de hele discussie rond het al dan niet dragen va levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs opnieuw te laten losbarsten. “Er is nochtans niets veranderd”, zei minister van Onderwijs Ben Weyts tijdens het debat hierover in het Vlaams Parlement. “Wie meer belang hecht aan de eigen religieuze overtuiging, heeft de vrije keuze om niet les te geven in scholen waar dat verbod geldt. Maar omgekeerd verdedig ik de vrijheid van scholen om desgevallend zo’n verbod te handhaven.” 

“Scholen hebben een eigen pedagogisch project. Als ze dat willen, mogen ze neutraliteit hoog in het vaandel dragen. Er lopen heel wat jongeren rond in onze scholen met diverse achtergrond en overtuigingen. Als er in de klas een leerkracht met een hoofddoek komt, dan toont die toch op een of andere manier dat zij een bepaalde voorkeur heeft voor één van die religies. Wij vinden dat dat niet kan”, zei ook Vlaams Parlementslid Nadia Sminate tijdens het debat. 

Niet geschikt als leerkracht

“Als men de scholen het recht wil ontnemen om levensbeschouwelijke symbolen te weren, dan ontkent men eigenlijk de vrijheid van onderwijs. En als een leerkracht niet begrijpt dat je ook door het gebruik van bepaalde symbolen ook een bepaalde overtuiging overbrengt, dan is die eigenlijk niet geschikt om voor de klas te staan. Ik volg helemaal niet de kritiek dat men die meisjes zou discrimineren. Het zijn net die meisjes zelf die de kansen die er zijn niet willen grijpen”, vervolgde Sminate. 

Tureluurs

Minister Weyts werd naar eigen zeggen ‘tureluurs’ van alle recente verklaringen en artikels. “Het is de omgekeerde wereld: je zegt het ene maar je bedoelt het andere. De socialisten willen af van het hoofddoekenverbod, maar toen dat in het Gemeenschapsonderwijs werd ingevoerd, was Pascal Smet (Vooruit) minister van Onderwijs. Het hoofddoekenverbod aan de loketten in Antwerpen? De socialistische burgemeester Janssens. En zelfs recent: Vooruit-voorzitter Rousseau die stelt dat ‘als je alcohol kan verbieden tot 16 jaar, waarom dan niet een hoofddoek op school?’”

Bocht van links

Ook Nadia Sminate verwees naar de enorme bocht van de linkse partijen: “Enkele jaren geleden vochten de linkse partijen nog tegen alle katholieke symbolen in het onderwijs, alsof hun leven ervan afhing. Nu willen ze het omgekeerde gaan doen en de scholen verplichten om die hoofddoek te aanvaarden. Ik kan alleen maar bedenken dat een wijziging in het kiespotentieel een wijziging in de koers van die links partijen heeft betekend. En dat ze hiervoor dan nog het lerarentekort gebruiken of eerder misbruiken, vind ik bijzonder zwak.” 

“Het recht op onderwijsvrijheid is belangrijk, maar voor jullie staat het recht op religieuze vrijheid daarboven en dat is niet de visie van onze partij op onze samenleving”, besloot Nadia. 

Diversiteit is geen religiositeit

“Diversiteit wordt gereduceerd tot religiositeit. Blijkbaar gaat men ervan uit dat iedereen met een migratieachtergrond altijd moslim is, vrij streng is in het geloof, want wil die altijd een hoofddoek dragen. U reduceert diversiteit tot religiositeit”, verweet Ben Weyts ten slotte de linkse partijen in het halfrond.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is