Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Nadia Sminate op 6 juli 2022, over deze onderwerpen: Gelijke kansen, Diversiteit

Het Vlaams Parlement keurde een machtigingsdecreet goed dat de Vlaamse Regering de mogelijkheid biedt om formeel uit Unia te stappen. “Met dit decreet komt het Vlaams Parlement tegemoet aan het advies van de Raad van State die zegt dat de Vlaamse Regering tijdig gemachtigd moet worden door het …

Door Nadia Sminate op 22 juni 2022, over deze onderwerpen: Syrië

Eerder deze week werden zes IS-vrouwen en zestien kinderen uit Syrië gerepatrieerd. De kinderen zijn allemaal jonger dan 12 jaar. De moeders gaan rechtstreeks naar de gevangenis wegens hun banden met IS. Vlaams Parlementslid Nadia Sminate roept op om de kinderen niet zomaar op te vangen bij de …

Door Nadia Sminate op 7 december 2021, over deze onderwerpen: Democratie

7 december 1971. 50 jaar geleden kreeg Vlaanderen met de installatie van de Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap zijn eerste parlement. Het was de voorloper van het Vlaams Parlement dat we vandaag kennen. Vlaams volksvertegenwoordiger Nadia Sminate diende naar aanleiding van deze …

Door Nadia Sminate, Koen Metsu op 8 oktober 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid, Justitie, Staatsveiligheid

Het Vlaams Parlement werkt aan een nieuw decreet voor de erkenning van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Het decreet verzoent de godsdienstvrijheid en het beperken van planlast met de door iedereen erkende nood aan controle. Op basis van dit decreet zal strenger en beter gecontroleerd kunnen …

Door Nadia Sminate, Maaike De Vreese op 5 oktober 2021, over deze onderwerpen: Financiën

De financiering van erediensten begint altijd met een erkenning. Deze erkenningscriteria en de controle erop waren al langer aan actualisering en bijsturing toe. Voormalig minister Homans gaf vorige regeerperiode, naar aanleiding van enkel problemen met erkenningsdossiers van moskeeën, al aan dat …

Door Nadia Sminate, Maaike De Vreese op 7 juli 2021, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Inburgering

Het Vlaams Parlement bespreekt het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Een stap vooruit, stellen de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Maaike De Vreese en Nadia Sminate op doorbraak.be. ‘Hallo, mijn naam is Rayan …