Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Nadia Sminate op 19 april 2023

Uit een schriftelijke vraag van Nadia Sminate aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) blijkt dat in nog geen twee jaar tijd bijna 700 onderzoeken naar het bezit van buitenlandse eigendommen werden uitgevoerd. Zowat de helft (322) liep tegen de lamp en huurde in Vlaanderen dus een …

Door Nadia Sminate op 28 maart 2023

Via verschillende bevragingen wil Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) de kijk en de evolutie van het samenleven in verschillende diversiteitscontexten schetsen in de Barometer Samenleven. “Uiteraard kunnen we met dergelijke bevragingen weten wat reilt en zeilt in onze Vlaamse samenleving”, zegt …

Door Nadia Sminate op 24 februari 2023

De Vlaamse overheid controleert haar sollicitatieprocedures sinds kort via zogenaamde correspondentietesten. Deze testen met fictieve sollicitaties onderzoeken of sollicitanten die deelnemen aan een sollicitatieprocedure bij de Vlaamse overheid al dan niet gediscrimineerd worden. Vlaams …

Door Kris Van Dijck, Nadia Sminate op 31 januari 2023, over deze onderwerpen: Gelijke kansen

De commissie Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen keurde een lijst goed van elf effectieve en vier plaatsvervangende leden voor de raad van bestuur van het nieuwe Vlaams Mensrechteninstituut. “Het zijn stuk voor stuk sterke profielen, met veel expertise op het vlak van mensenrechten. De kandidaten …

Door Nadia Sminate op 11 januari 2023, over deze onderwerpen: Het middenveld

In oktober 2021 nam het Vlaams Parlement een nieuw decreet aan om lokale geloofsgemeenschappen te erkennen via een duidelijk performant en betrouwbaar kader. Ook de representatieve organen worden strenger beoordeeld. In het geval van de Moslimexecutieve valt die beoordeling nog steeds zeer negatief …

Door Nadia Sminate op 5 januari 2023

Het kruispunt Kerkhofstraat met A12 draagt al een lange en helaas ook kwalijke geschiedenis met zich mee. Vlaams Parlementslid voor N-VA Nadia Sminate kaartte de noodzaak van een conflictvrij kruispunt nogmaals aan bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Dagelijks moeten tientallen …